Wijdingsuren en Graalsplechtigheden

Als bijzondere hulp bij bezinning op zon- en feestdagen dienen uren van gemeenschappelijke verering van God, die plaatsvinden in ruimten, die alleen voor dit doel gebruikt worden.Omlijst door muziek en bloemversiering wordt een voordracht uit de Graalsboodschap gelezen en aansluitend een gebed uitgesproken. Deze korte wijdingsuren beschouwen velen als de hoogtepunten van hun wekelijkse leven.

Abd-ru-shin zei over de betekenis van het wijdingsuur:

Benut vóór alles de gemeenschappelijke bijeenkomsten als uren van wijdingsvolle Godsverering. Maar brengt godsdienst tot uiting bij alles wat u in uw bestaan doet, in het leven zelf, want daarmee moet u uw Schepper dienen, dankbaar, jubelend om de genade, dat u mag bestaan!

Maak alles wat u denkt en doet tot een dienen van God! Dan zal dit u die vrede brengen, waarnaar u zozeer verlangt.”

  • Graalsboodschap, deel III, voordracht ‘Kerstmis’

Behalve wijdingsuren stelde Abd-ru-shin drie Graalsplechtigheden in.

Op 30 mei van elk jaar is het Feest van de Heilige Duif. Dit Feest hangt nauw samen met het Pinksterfeest, in het bijzonder echter met het werken van de Heilige Graal en de Heilige Geest. De duif is het zichtbare teken van de Heilige Geest, de Wil van God.

Abd-ru-shin legde uit, dat de uit talrijke sagen en legenden bekende ‘Graal’ en de ‘Graalsburcht’ werkelijk bestaan, evenwel niet als aardse schaal respectievelijk bouwwerk, maar als uitgangspunt van het reusachtige scheppingswerk.

Het is het ogenblik van de toevoer van leven voor de gehele schepping!

„Het Pinksterfeest nu geldt voor de christenen als herinnering aan dat gebeuren, zonder dat zij er een vermoeden van hebben dat inderdaad ongeveer om deze tijd telkenmale de dag van de Heilige Duif in de Graalsburcht is, dat wil zeggen de dag van vernieuwing van kracht voor de schepping door de Heilige Geest! Natuurlijk niet altijd nauwkeurig op de op aarde daarvoor berekende Pinksterfeestdagen, wel echter omstreeks die tijd.”

  • Graalsboodschap, deel I – voordracht ’Uitstorting van de Heilige Geest’

Op 7 september van elk jaar wordt het Feest van de Reine Lelie gevierd. Dit Feest brengt op bijzondere wijze een gebod van de Graalsboodschap in herinnering, want zonder dat op te volgen is een geestelijke weg omhoog niet mogelijk:

„Houd de haard van uw gedachten rein, u sticht daarmee vrede en zult gelukkig zijn!”

  • Graalsboodschap, deel I – voordracht ‘Ontwaak!’

In veelomvattende zin reinheid na te streven – waarvan de lelie het symbool is – hoort bij de opgaven van ieder mens, die in de zin van de Graalsboodschap tracht te leven. De vrouwen ontvangen op deze dag een speciale zegen.

Op 29 december is het Feest van de Stralende Ster. Het hangt nauw samen met het Kerstfeest en moet herinneren aan de geboorte van Jezus, die eens door het stralen van de Ster van Bethlehem was begeleid, en wiens zending eruit bestond, de mensheid in zijn Boodschap van de Liefde de Waarheid te brengen.

Evenals bij de geboorte van de Godszoon Jezus op aarde, wordt ook tijdens het Feest van de Stralende Ster een straal van de Godsliefde gezonden, tot hulp aan de mensen. Het Feest van de Stralende Ster wordt daarom ook het Feest van de Roos genoemd, omdat deze het symbool van de liefde is. „En waar de ware reinheid is, daar kan ook de echte liefde haar intrede doen, want de Liefde van God werkt in de straal van de Reinheid. De straal van de Reinheid is de weg, waarlangs zij gaat. Zij zou niet in staat zijn een andere te volgen.

Wie niet de straal van de Reinheid in zich heeft opgenomen, kan door de straal van de Liefde van God nooit worden bereikt!

  • Graalsboodschap, deel I – voordracht ‘Kinderlijkheid’

Behalve deze drie hoge Feestdagen vinden ook Graalsplechtigheden op andere tijden en in vele landen plaats.