Basisprincipes voor het jeugdwerk

yw-1 yw-2 yw-4 yw-5

 

Grondslag voor het jeugdwerk is het in de Graalsboodschap doorgegeven weten van de scheppingswetten, die vanzelfsprekend ook in de natuur werkzaam zijn.

De Graalsboodschap geeft aanwijzingen aan ouders, leraren en opvoeders over hoe de ontwikkeling van de kinderen ondersteund kan worden.

De begeleiding en het programma van bijeenkomsten van de jeugd richten zich naar de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Overal en steeds waar mogelijk wordt bij evenementen voor de jeugd het beleven van de natuur op de voorgrond gesteld.

Deze bijeenkomsten worden door een groep vrijwillige helpers georganiseerd, voor verschillende leeftijdsgroepen en op verschillende plaatsen.