Internationale Graalsbeweging

De Internationale Graalsbeweging is een vrije aaneensluiting van lezers van het boek In het Licht der Waarheid – Graalsboodschap van Abd-ru-shin, wie het aan het hart ligt, de Graalsboodschap bekendheid te geven en de inhoud ervan in veel gebieden van het leven toe te passen.

De Graalsboodschap biedt ons wegen naar het besef van God, naar inzicht in de wereld en zelfkennis. De grote levensvragen “Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij heen?“ worden op een begrijpelijke manier beantwoord.

Momenteel zijn er in meer dan veertig landen nationale Graalsbewegingen, die op hun beurt uit afzonderlijke Graalskringen bestaan. Hier worden in de eerste plaats wijdingsuren gehouden, maar er kunnen ook voordrachten, seminars en themagesprekken plaatsvinden. Hierbij is elke geïnteresseerde hartelijk welkom!

Nadere informatie over de nationale Graalsbewegingen in de verschillende landen vindt u hier.