FAQ – Veel gestelde vragen

1.) Wat is de Graalsboodschap?

’Graalsboodschap‘ is de ondertitel van het boek In het Licht der Waarheid, een verzameling voordrachten in drie delen, waarin wereldbeschouwelijke vragen op een logische wijze worden beantwoord en de opbouw van de schepping in heldere, begrijpelijke vorm wordt uiteengezet.

Schrijver van het boek is Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941). Onafhankelijk van geloof of kerkgenootschap richt de Graalsboodschap zich tot de mens persoonlijk en biedt hem wegen naar het besef van God, naar inzicht in de wereld en in zichzelf.

 

2.) Wat is de Heilige Graal?

Het werkelijke bestaan ervan wordt door Abd-ru-shin in de Graalsboodschap bevestigd en uitgelegd.

Om deze uitleg te kunnen begrijpen, zou men zich met de gedachte vertrouwd moeten maken, dat niet alleen op de aarde alles gevormd is, maar ook in de generzijdse, hogere bovenaardse gebieden; daar is alles echter fijner en lichter, men zou ook kunnen zeggen ‘meer geëtheriseerd’.

De Heilige Graal is een schaal, die zich in de hoogste scheppingssfeer bevindt, aan de grens naar het Goddelijke, en die de enige verbinding tussen God en de schepping vormt. De Graal is het punt, waar de stralingskracht vanuit het Goddelijke wordt doorgegeven.

Verdere informatie vindt u onder ’Wijdingsuren en Graalsplechtigheden’.

 

3.) Wat betekent de naam ’Abd-ru-shin’?

Oskar Ernst Bernhardt schreef de Graalsboodschap onder de naam Abd-ru-shin.

Deze naam bestaat uit Persisch-Arabische elementen die ‘Dienaar van het Licht’ of ‘Zoon van het Licht’ betekenen. Hij sloot aan bij een vroeger leven op aarde en zou voortaan onscheidbaar met zijn werk verbonden zijn.

 

4.) Hoe verwierf Abd-ru-shin zijn weten?

Hij beantwoordde deze vraag als volgt:

“…Wat ik in mijn voordrachten zeg, spreek ik uit overtuiging vanuit mijzelf. En als er overeenkomsten in verschillende religies te vinden zijn, dan heb ik die zeker niet daaruit geput. Maar dan ben ik blij wanneer daarin dezelfde of vergelijkbare dingen worden vastgesteld.

Om al die redenen nodig ik immers steeds uit om de woorden te toetsen, maar geen aandacht te schenken aan de spreker!….”

 

5.) Kan iemand aan een wijdingsuur deelnemen, ook al is hij geen lezer van de Graalsboodschap?

Ja, zeker. Wanneer u aan een wijdingsuur in een Graalskring wilt deelnemen, dan bent u hartelijk welkom. Wendt u zich dan tot de Graalsbeweging in uw land.

 

6.) Wat is de ‘verzegeling‘ en wat betekent de aanduiding ‘kruisdrager’?

Wanneer iemand van de Waarheid in de Graalsboodschap overtuigd is en het bestaan van de Schepper bekent, wordt op uitdrukkelijk verzoek tijdens een Graalsplechtigheid het nieuwe verbond met God voltrokken door de verzegeling.

Als uiterlijk zichtbaar teken ontvangt degene die daarom vraagt, het Graalskruis. Deze persoonlijke beslissing van de individuele mens leidt niet tot een binding aan de Graalsbeweging noch aan andere verzegelde personen. Binnen de Graalsbeweging worden zij ook wel als kruisdragers aangeduid.

 

7.) Hoe wordt de Graalsbeweging gefinancierd?

De Graalsbeweging wordt gefinancierd door vrijwillige bijdragen.